Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, tanklar, uçaklar ve protestolarla Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini belirtti. Kıbrıs adasının tümü üzerinde militarizmin giderek arttığını, şoven ve ırkçı siyasetlerin zemin kazandığını dile getire BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Bu ada bu kadar silah ve askeri kaldırmaz, bu gidişle adamızı hep birlikte batıracağız” dedi.

Tarafların birbirini kışkırtarak bir yere varamayacağını vurgulayan BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Nefretin yerini sevgi, silahların yerini çiçeklerin almadığı sürece bu ülkeye huzur gelmeyecektir” dedi.
Görüşme süreci yeniden başlamalıdır.

Gelinen aşamada görüşme sürecinin yeniden başlamasının tek çıkar yol olduğunu belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, son Crans Montana görüşmelerinde, BM Genel Sekreteri Guterrez tarafından ortaya konulan belge çerçevesinde toplumlar arası görüşmelerin seçimlerden hemen sonra başlamasının tek çıkar yol olduğunu vurguladı.
          Askersiz ve silahsız bir Kıbrıs istiyoruz.

“Askersiz ve silahsız, tüm Kıbrıslıların temel insan haklarının saygı göreceği federal bir çözüm istiyoruz” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, bunun hayat bulması için Birleşik Kıbrıs Partisi’nin kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.