BKP 6. Olağan Kurultayında seçilen Parti Meclisi toplanarak, yeni dönemde görev yapacak olan Genel Sekreter ve Merkez Yürütme Kurulunu seçti.
BKP Genel Sekreterliğine tek aday olan Salih Sonüstün oy birliği ile seçilirken, aşağıda isimleri belirtilen Parti Meclisi Üyeleri, yeni dönemde Merkez Yürütme Kurulunda görev yapmak için seçilmiştir.

1- Salih R. Sonüstün Genel Sekreter
2- Hüseyin Y.Yaşarcan Mali Sekreter
3- Ülker Fahri Dış İlişkiler Sekreteri
4- Hikmet Olgaçer Eğitim Sekreteri
5- Münür Özdiren Sosyal İşler Sekreteri
6- Yıldırım Tosun Örgüt Sekreteri
7- Hüseyin Avcı Basın Yayın propaganda Sekreteri

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.