Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, basında yabancı uyruklu öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’ta maruz kaldıkları muamele ilgili verdikleri mülakatın tüyler ürpertici olduğunu vurgulayarak, “ Eğitim adası oluyoruz, eğitim sektörünü geliştiriyoruz diyerek özel üniversitelerin reklamlarını yapanlar, aslında gerçekte yaşananları halktan gizlemektedirler. Öğrenci adı altında ülkeye getirilen yabancı uyruklu kadınların, fuhuş ve uyuşturucu batağına sürüklendiği ve yarısının tecavüze maruz kaldığı gerçeği gözler önüne serilmiştir. Yaşananlar hükümet edenlerin utancıdır” dedi.

“ Özellikle Afrika uyruklu öğrencilerin verdikleri mülakatlarda anlattıkları, yaşanan insan hakları ihlallerinin ve insanlık dışı muamelelerin en açık göstergesidir” diyen Yiğiter,    “ Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, kandırılarak ülkeye getirilen, okula veya aracılara borçlandırılan, bunun sonucu olarak da ucuz işçi olarak çalıştırılan, uyuşturucu ve fuhuş batağına sürüklenen ve tecavüze uğrayan, insanlık dışı muameleye maruz kalan bu kadınlardan habersizmidir” diye soran Yiğiter, UBP-DP hükümetinin, yaşananları görmezden gelerek, gereken tedbirleri almayıp engel olmayarak, suça ortak olduğunun altını çizdi.

“ Yaşanalar karşısında sessiz kalmak,  kadınların maruz kaldığı muameleyi görmezden gelmek, demokrasi, eşitlik ve insan haklarına inananlar için kabul edilir değildir. Ülkeyi yönetenler bu konuda gereken tedbirleri almak zorundadır. Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi olarak bu utanç karşısında sessiz kalanlara, bu suça ve insan hakları ihlaline ortak olduklarını hatırlatırız” diyen Yiğiter, tüm sivil toplum örgütlerini birlikte tepki göstermeye çağırdı.