Birleşik Kıbrıs Partisi, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan anti-demokratik Siyasi Partiler Yasası’nın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başvuru öncesinde basına açıklama yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yasanın Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı ve anti-demokratik olduğunu, meclisteki dört siyasi partinin kendi menfaat ve çıkarlarını korumak için bilerek ve isteyerek Anayasa’yı çiğnediğini belirterek, “tüm itirazlarımıza, hukukcuların uyarılarına ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yasayı geri iade etmesine rağmen, meclisteki dört siyasi parti yine bildiklerini okudular ve Anayasa’yı çiğneme uğruna bu yasayı meclisten hiçbir değişiklik yapmadan geçirdiler” dedi.

“Yasa ilgili komitede dahi görüşülmemiştir. Meclis oturumunda konuşmama kararı aldılar ve aynen oylayarak geri gönderdiler. Bu yalnızca hukukun ayaklar altına alınması değil, demokrasinin de çiğnenmesidir. O nedenle biz inanıyoruz ki Anayasa mahkemesi bu yasayı iptal edecektir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yasanın iptali ile mecliste temsil edilen partilerin oybirliği ile gaspettiği  BKP’nin ve mecliste temsil edilmeyen diğer partilerin Anayasa’dan kaynaklanan haklarının iade edileceğini kaydetti.

“Anayasa mahkemesinin yasayı iptal kararı ile meclisin işlediği demokrasi ayıbının düzeltileceğine inanıyoruz” diyen İzcan, BKP’nin mecliste temsil edilen dört siyasi partinin her türlü hukuksuzluğa başvurarak korumaya çalıştıkları statükoya karşı kararlı mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi Avukatı Mustafa Bülent Asena ise yaptığı konuşmada, “Özetlemek gerekirse, Siyasi Partiler Yasası’nın 45. Maddesi ile verilen 71. Maddesi ile geri alınmıştır. Bu ‘ben yiyeceğim içeceğim, sana gelince yan yatacağım’ demekdir” dedi.