Birleşik Kıbrıs Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimini desteklediği bağımsız aday Sn Mustafa Akıncı’nın kazanmasından büyük bir memnuniyet ve sevinç duymaktadır.

BKP, seçim kampanyası boyunca fedakarca ve disiplin içerisinde çalışan tüm parti kadrosu, üyesi ve sempatizanlarına, işbirliği içerisinde çalışan siyasi parti ve gönüllülere, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya oy vererek yeni bir dönemi başlatan ve demokratik katkı koyan tüm vatandaşlara yürekten teşekkürlerini ve saygılarını sunmaktadır.

Kıbrıslı Türk siyasi yaşamında bir dönem kapanmış, yeni bir döneme girilmiştir. Kıbrıslı Türk toplumu değişim, yenilik ve çözüm iradesini tüm baskı, tehdit ve kara propagandaya rağmen korkmadan ortaya koymuştur. Kıbrıslı Türkler demokrasi, sosyal adalet, insanca yaşam ve erken federal çözüm yönünde çok güçlü bir irade beyanında bulunmuştur.

BKP, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyduğu ve halkın büyük desteğini alan dört boyutlu siyasetin hayata geçmesi için kararlı bir şekilde çalışacak ve takipçisi olacaktır.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyduğu ve hazırlanış sürecinde katkı yaptığımız çözüm odaklı siyaset, güven yaratıcı önlemlerin paralel bir şekilde hayata geçirilmesi,  toplumsal konulara duyarlılık,  Türkiye ile kişilikli ve karşılıklı saygıya dayalı ilişki ve bağımsız ve tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı vizyonu halk ile yapılan bir sözleşmedir. BKP, halkın büyük desteğini alan  dört boyutlu siyasetin hayata geçmesi için kararlı bir şekilde çalışacak ve takipçisi olacaktır.

BKP, Cumhurbaşkanı’ndan atacağı adımlarda şeffaf ve demokratik davranmasını ve seçim sürecinde birlikte çalışıp desteğini altığı tüm kesimlerin ve halkımızın katılımcılığına özen göstermesini beklemektedir.

BKP, tüm yurtsever ve federal çözüm yanlısı ilerici güçlerin birlikteliğini ve bir çatıda toplanarak  güçbirliği içerisinde hareket etmelerini sağlamak için aktif görev üstlenecektir.

BKP, tüm yurtsever ve federal çözüm yanlısı ilerici güçlerin birlikteliğini ve bir çatıda toplanarak  güçbirliği içerisinde hareket etmelerini sağlamak için aktif görev üstlenecektir. Bu bağlamda çalışmalarına başlamıştır. Yerel Yönetim Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ilericilerin güçbirliği yapması durumunda halktan destek aldıklarını ve başarı elde ettiklerini kanıtlamıştır. Önümüzde duran görev halkımızın ortaya koyduğu değişim ve çözüm iradesini, sokak ile parlamentoya da yansıtmak ve siyasal iktidar mücadelesini başarıya ulaştırmak için yurtsever ve federal çözüm yanlısı güçlerin en geniş güçbirliğini sağlamaktır.

Bu bağlamda BKP, tüm yurtsever ve federal çözüm yanlısı güçlerin ortak bir program ile ortak bir çatıda birlikteliklerini sağlamak hedefi ile çalışmalarını başlatıp en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir