Birleşik Kıbrıs Partisi Parti Meclisi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs raporunu değerlendirdi.

“ BKP, Genel Sekreter Guterres’in Kıbrıs’ta çözüm umudunun canlı olduğu, statükonun kabul edilmez olduğu görüşünü ve yeni görüşme sürecinin iyi bir ön hazırlık yapılarak başlaması hedefini selamlamaktadır” diyen BKP Parti Meclisi raporda açıkça bulunacak çözümün temelinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da taraflara sunduğu altı ilkeye bağlı olduğunun bir kez daha vurgulandığını belirtti.

“Ancak ilk defa yeni seçeneklerin de masaya konulabileceğinin, tarafların bu konuda serbest olduğunun vurgulanması, eski süreçlerin aksine yeni görüşme sürecine yeni bir boyut getirmiştir” diyen BKP Parti Meclisi, iyi bir ön hazırlık yapılmasını uygun gören BM Genel Sekreteri’nin, temsilcisi bayan Lute’u Kıbrıs’a göndereceğini açıklamasının olaya ne kadar ciddi yaklaştığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Sonu gelmez görüşme süreçlerinin terk edilmesi ve kısa vadede sonuç alma hedefinin konmasının olumlu yönde atılmış bir adım olduğuna işaret eden BKP Parti Meclisi, “ Bu adım, sonu gelmeyen müzakere sürecinin terk edildiğini göstermesi açısından önemlidir” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Doğu Akdeniz’deki doğal gazın iki toplumun ortak malı olduğunu vurgulaması ve bu çerçevede toplumları iş birliği yapmaya çağırmasının yerinde bir adım olduğunu ifade eden BKP Parti Meclisi, “ Partimiz, her iki toplumun tehlikelerden uzak kalması görüşünü şiddetle desteklemektedir “ dedi.

İki toplumu gerilimlerden uzak durmaya çağıran BM Genel Sekreteri Guterres’in, doğal gazın çözüm için katalizör bir rol oynayabileceğini belirtmesinin yerinde bir uyarı olduğunun altını çizen BKP Parti Meclisi, “ BKP, görüşme sürecinin son bulmasını bekleyen, iki devletli çözüm projeleri peşinde koşanların aksine, gelinen aşamayı ihtiyatlı bir iyimserlikle değerlendirmektedir. BKP Parti Meclisi her iki toplum liderini, Guterres’in uyarılarını dikkate almaya, Kıbrıs sorununu BM Parametreleri ve Guterres belgesi temelinde en erken zamanda çözmeye çağırır ve tarafların karşılı adımlar atmasını talep eder” dedi.