Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, eşitlik, sosyal adalet, sosyalizm, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yaşamlarını yitiren tüm kadınları saygı ile andıklarını, bu mücadeleyi yürüten tüm kadınlarla dayanışmalarını artırarak birlikte mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kadının özgürleşmesinin önündeki en büyük engelin erkek egemen kapitalist sömürü sisteminin olduğunu vurgulayan BKP Kadın Meclisi sözcüsü Yiğiter, BKP Kadın Meclisi’nin eşitlikçi, adil, özgürlükçü, sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir Kıbrıs ve dünya için kararlı mücadelesine devam ettiğinin altını çizdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde her 3 kadından 1’inin fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Yiğiter, kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyutun korkutucu olduğunu kaydetti.

Kadına yönelik şiddete karşı  en ağır cezaların uygulanması ve şiddet mağduru kadınlar için Kadın Dayanışma Evleri’nin açılmasını talep eden Yiğiter, “BKP Kadın Meclisi olarak cinsiyet eşitliği eğitiminin ilk öğretimden itibaren müfredatlara yerleştirilmesinin toplumsal cinsiyet algılarının dönüştürülerek eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum ve bireyler yaratmanın yegane yolu olduğuna inanmaktayız. Ülkemizdeki seks köleliği ve insan ticaretinin önüne geçilmesi, gece kulüplerinin kapatılması, yasaların tüm baskıcı gelenek, töre ve çağdışı unsurlardan ayıklanarak kadının sosyal yaşama erkekle eşit biçimde katılımının sağlanması taleplerimizi ısrarla yineliyoruz” dedi.
Erkek egemen kapitalist sistemde, kadınların şiddetin, baskının ve sömürünün en ağırına maruz kalmaya devam ettiğini vurgulayan Yiğiter “Kadınların işte, evde, sokakta, kısaca hayatın her alanında, ezildiği, dışlandığı ve güvenlikten yoksun yaşadığı bu ataerkil kapitalist dünyayı reddediyoruz. Kadınların yaşamda aktif ve saygın yerini alabilmesi için ‘pozitif ayırımcılık da dahil, gerekli her türlü destek sağlanmalıdır. İkinci sınıf muamelesi gören tüm dünya kadınlarının, özellikle de emekçi kadınların özgürleşmesini amaçlayan örgütlenmeleri destekleyip, adaletsizce, tek bir cinsiyet lehine yaşanmadığı bir dünyayı kurmanın bugünden mümkün olduğuna inanıyoruz. Cinsiyetçi olmayan, çok kültürlü, çok kimlikli, özgür, eşit, sınıfsız, sömürüsüz, sosyalist bir toplum hedefini hayata geçirme mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.