BKP Gençlik Meclisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve  Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Gençlik Örgütlerinin davetlisi olarak, 13-15 Mart tarihlerinde Diyerbakır’da gerçekleşecek 1.Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı’na” katılıyor.

BKP Gençlik Meclisi’ni konferansta Deniz Ünlüyol temsil edecek. Ünlüyol, Dünya, Ortadoğu ve Kıbrıs hakkında konuşma yapacak ve BKP Gençlik Meclisi’nin görüş ve önerilerini katılımcılar ile paylaşacak.

Deniz Ünlüyol, Kıbrıs konusunda yapacağı konuşmanın yanısıra, Konferansta yer alacak “Ortadoğu’nun Toplumsal ve Tarihi Yapısı”, Kapitalist Modernite ve ona dayalı iktidar güçlerinin Ortadoğu’ya müdahaleleri”, “Ortadoğu’da Kapitalist Moderniteye karşı alternatif arayışlar ve gençliğin öncü rolü” ve “Ortadığo’da Gençlik Hareketlerinin Ortak Mücadele Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklarındaki oturum ve tartışmalarada katılacak.

Bugün Diyerbakır’a hareket edecek olan Deniz Ünlüyol, 16 Mart Pazartesi yurda geri dönecek