Birleşik Kıbrıs Partisi, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı EMEK-İŞ Sendikası’na üye olup toplu iş sözleşmesi talep eden ve işten atılan emekçilere destek belirtti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, bu çağda sendikaya üye olup toplu iş sözleşmesi talep etti diye emekçilerin işten atılmasını kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hükümet ve CAS Yönetim Kurulu’nun bin bir baskı ile çalışanları yıldırmaya çalıştığını, zorla bağlı bulundukları sendikadan istifa ettirmeye yönelik tehdit ve şantaj siyaseti uyguladığını belirten Sonüstün, “Bir utanç tablosu ile karşı karşıyayız” dedi.
Yapılanların İLO Sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne  de aykırı olduğunu belirten Sonüstün, “Hem İLO Sözleşmeleri’ni kabul ettiğinizi söyleyecek, demokrasi ve insan haklarından bahsedeceksin, hem de en temel örgütlenme hakkını talep etti diye insanları sokağa atacaksınız, işte sizin yarattığınız anti-demokratik baskıcı düzen budur ve yıkılmaya da mahkumdur” dedi.
“Birleşik Kıbrıs Partisi, sermayenin daha fazla kâr hırsının karşısında, emekçilerin yanında olmaya devam edecektir” diyen BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “DEV-İŞ’e bağlı  EMEK-İŞ Sendikası çıktığı bu yolda yalnız değildir” dedi.