Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün başkanlığındaki BKP heyeti Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni ziyaret etti.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün ziyarette yaptığı konuşmada, Guterres Belgesi temelinde Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmanın ana hedef olduğunu vurguladı. Sonüstün, Birleşik Kıbrıs Partisi olarak bu hedef doğrultusunda Federal Kıbrıs’a inanan tüm siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin birlikte mücadele etmesinin şart olduğuna inandıklarının altını çizdi.

“Birleşik Kıbrıs Partisi olarak, paydaş gördüğümüz Birleşik Federal Kıbrıs yanlısı tüm siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin aynı çatı altında bir araya gelerek görüşme sürecinin bir an önce başlaması ve olumlu sonuca ulaşması için liderlere destek olunmasının şart olduğunu” söyledi.Sonüstün,  Kıbrıs Türk Toplumunun varlık, kimlik ve kültürünün hızla yok oluşa sürüklendiği bu süreçte  amaçlarının, barış, çözüm ve Birleşik Federal Kıbrıs için katalizör rol oynayacak bir gücün oluşturulması olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta federal çözüm çabalarının sürmesinin önemli olduğuna işaret ederek, son dönemde Kıbrıslı Türklerin müzakere masasından baypas edilerek dışlandığını ve bunun çok önemli bir kayıp olduğunu vurguladı. Özuslu, “ Çözüm adına atılacak adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Önemli olan ilkesel davranıp, pratikte de birlikteliği devam ettirebilmektir” dedi.