Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin davetlisi olarak, 09-12 Ekim tarihlerinde Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği işbirliği ile Brüksel’de düzenlenen Politika’da aktif olarak yer alan Kıbırıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kadınlara yönelik bilgilendirme toplantılarına katıldı.

9 Ekim tarihinde başlayan toplantılara BKP Kadın Meclisi adına, BKP Kadın Meclisi üyesi Ayten Osman katıldı.

3 günlük ziyaret sırasında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölge Komiteleri ile gerçekleşecek toplantılarda, cinsiyet sorunları, toplumsal cinsiyet algıları, Avrupa Birliği Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Kadınların Politik hayata katılmalarını destekleme politikaları ile ilgili brifing ve tartışmalar yer aldı.

Avrupa Konsey Binası, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Sosyal Ekonomik Komitesi ile Avrupa Bölge Komiteleri ile gerçekleştirilen toplantılarda, Avrupa Birliği’nin işleyişi, organların yetki ve görevleri ile ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Kadın ve çocuk istismarı, insan kaçakçılığı ve Avrupa Birliği’nin insan kaçakçılığını önleme politikaları hakkında da bilgiler verilerek, insan kaçakçılığı ve kadın ve çocuk istismarı ile ilgili istatistikler üzerinde tartışmalar gerçekleştirildi.