YÖDAK’ın bazı üniversitelerin kontrolü altına girdiğini, Başkan Hüseyin Gökçekuş’un taraflı ve yanlı davrandığını belirten İzzet İzcan, “YÖDAK’ta uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı kalmamıştır” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçim arifesinde YDÜ’ne sınıf öğretmenliği açma izni, Girne Amerikan Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi açma izinlerinin verilmesinin ciddi kuşkular yarattığını vurgulayan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan “YÖDAK’ın demokratikleşmesi ve özerk bir yapıya kavuşturulması şarttır”dedi.

Eğitim planlamasının ekonomik ihtiyaçlara göre yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan İzcan, ekonominin ihtiyaçlarına göre planlanmayan Üniversite eğitim sisteminin, yeni işsizler ordusu yaratmaktan öteye geçemeyeceğini belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümet ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulunarak YÖDAK’ın yeniden yapılandırılmasında üstlerine düşeni yapmalarını isteyerek BKP’nin konunun takipçisi olacağını vurguladı.