Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün kızının mezuniyet töreni ile ilgili giderlerin devlete ödetilmesi ile ilgili yayınladığı raporu ibretle okuduklarını belirterek, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü  15 Bin 756 TL değerindeki giderleri cebinden ödemeye çağırdı.
Yapılan ziyaretin özel bir ziyaret olduğunu, dış görev, görüşme,tanıtım ya da aydınlatma amacıyla yapılmadığının raporda açık biçimde vurgulandığını belirten İzzet İzcan, “Hal böyle iken özel ziyaret giderlerini devlete ödetmek siyasi etiğe uygun değildir” dedi.

Halkın parasını derhal geri iade edin.
            Halktan her fırsatta fedakarlık isteyen, emekçilerin kazanılmış haklarına fütursuzca saldıran UBP-DP hükümetinin iş kendilerine gelince ne kadar cimri olduklarının bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Devlet malı deniz yemeyen domuz anlayışının bir kez daha gözler önüne serildiğini “ vurguladı.
“Halkın parasını derhal geri iade edin” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşananların ibret verici  olduğunu belirtti.