Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, İstanbul sözleşmesinin imzacı devletlere kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin sağlanması bakımından yükümlülükler getirdiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2011 yılında İstanbul sözleşmesine imza attığını vurguladı.
” İstanbul Sözleşmesine atılan imzanın varlığına rağmen uygulanmadığı, kadının eşit, özgür ve güvenli yaşam hakkının sağlanmadığı açıkça ortadayken, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzanın geri çekilmesinin esas amacı kadınların yükselen örgütlü eşitlik, özgürlük ve güvenli bir yaşam mücadelesinin önüne geçmektir” diyen BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, ” Tüm dünyada kadınların örgütlü mücadelesi her geçen gün güçlenmektedir. Tüm engelleme çabalarına rağmen de güçlenmeye devam edecektir” dedi.
” Türkiye, İstanbul sözleşmesine bir an önce yeniden yeniden taraf olmalı ve etkin bir biçimde uygulanması sağlanmalıdır” diyen Yiğiter, ” BKP Kadın Meclisi olarak, Türkiye’de eşitlik, özgürlük ve güvenli bir yaşam mücadelesi veren tüm kadın örgütleriyle dayanışmaya içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.