Birleşik Kıbrıs Partisi Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Salih Efendi yaptığı yazılı açıklama ile UBP- DP hükümetinin sürekli yeni vatandaşlık vermesini eleştirdi.

UBP- DP azınlık hükümetinin yangından mal kaçırır gibi bakanlar kurulu kararı ve  İçişleri Bakanlığı aracılığı ile ayda 500’lere varan miktarda vatandaşlık dağıttığını belirten Salih Efendi, “ Belli ki kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26500 yeni vatandaşlık talebi, peyder pey yerine getiriliyor” dedi.

 

Sürekli vatandaşlık dağıtmak çözüme ve barışa hizmet etmez.

Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde yürütülen görüşme sürecinin en kritik aşamasında, liderlerin nüfus sayısı ve oranları üzerinde antlaşmış oldukları bir dönemde, bilinçli olarak yürütülen bu politika Kıbrıs’ta çözüm ve barışa hizmet etmez diyen, BKP Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Salih Efendi,  “ Bugünkü rejimi koruyan UBP- DP azınlık hükümetinden başka türlü davranması beklenmezdi” dedi.

 

UBP- DP azınlık hükümeti bilerek ve isteyerek görüşme sürecini berhava etmeye çalışıyor.

İzlenen nüfus politikası Kıbrıslı Türkleri kendi öz yurdunda azınlık durumuna düşürmekle kalmayacak, ayni zamanda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşmelerdeki elini de zayıflatacaktır diyen Salih Efendi, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, UBP- DP azınlık hükümetinin bilerek ve isteyerek görüşme sürecini berhava etmeye çalıştığını vurguladı.

Çözüm ve barış güçleri ile uluslararası kamuoyuna konu ile yakından ilgilenilmesi çağrısında bulunan BKP Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Salih Efendi, Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğinin korunması, barış ve huzur içerisinde özgür bir vatanda yaşamasının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.