Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Ankara’nın 1986 ve 2011 yıllında yaşanan Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketinden ders almadığını belirterek, sadece Çernobil nükleer felaketinin 200000’den fazla insanın doğrudan veya dolaylı ölümüne yol açarken bugün hala çevresel etkileşimin devam ettiğini vurguladı.

“ Diğer tarafta dünyanın en ileri teknolojisine sahip Japonya’da 2011 yılında yaşanan deprem ve sonrasındaki tusunami ile çöken Fukuşima nükleer santrali milyarlarca dolar zarar ve bugün hala denize akan sızıntısı ile yarattığı çevresel felaketle gündemdedir diyen Sonüstün. “ Hal böyleyken aktif kuzey Anadolu Ecemiş fay hattına çok yakın bir bölge olan Mersin ilinin Akkuyu bölgesinde yapımı devam eden nükleer santral gelecekte yeni bir Çernobil ve Fukuşima felaketine zemin olacaktır” dedi.

“ BKP,  nükleer santrallere karşıdır. Dünyada nükleer santrallere alternatif temiz enerji kaynaklarının kurulmasını desteklemektedir” diyen BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Ankara’nın Rusya ile çıkar ilişkilerinden dolayı bölgesel CED raporu dahi alınmadan  Akkuyu nükleer santralinin inşaatına başlanmasının yalnız kendi halklarına değil bölge halklarına karşı da yapılan en büyük nükleer tehdidin zeminine harç koymak olduğunu vurguladı.

“ Birleşik Kıbrıs Partisi, anti nükleer karşıtı tüm sivil toplum kuruluşları ile dayanışmasını yineler” diyen Sonüstün,  Ankara’nın bir an evvel bu santralin yapımını durdurup  yerine temiz enerji kaynaklarına yönelmesini talep ettiklerini vurguladı.