Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dr: Ahmet İşbeceren, ülkede yaşanan patates sıkıntısı ve fiyatların anormal derecede yükselmesinin temel nedeninin, plansızlık olduğunu vurguladı. Tarım Bakanlığı’nın,  ülkede yetiştirilen patates miktarından, patates stoku ve yıllık tüketim miktarından bihaber olduğunu dile getiren Dr: Ahmet İşbeceren, Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin ‘Yavuz hırsız’ misali suçu başkalarının üzerine atmaya çalıştığını belirtti.

Yaşanan, siyasi otoritenin beceriksizliğidir.

“Yaşanan, siyasi otoritenin beceriksizliğidir” diyen Dr: Ahmet İşbeceren, boykot adı altında patates üreticilerinin hedef alınmasının çok büyük yanlış olduğunu vurguladı.

Tarım politikası üretim ve kooperatifçiliğe dayanmalıdır.

“Ülkeyi yönetenlerin, üretim ve kooperatifçiliğe dayanan tarım politikaları yoktur, bunun yerine serbest piyasa ekonomisi adı altında, neo-liberal politikalar uygulanmaktadır” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Dr: Ahmet İşbeceren, “Kooperatifçiliğin canlandırılması, su ve enerji sorunlarının çözülmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve planlı ekonomik modelin uygulanması tek çıkar yoldur” dedi.