Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, iflas noktasına gelen Hayvan Üreticilerinin 24 Milyon TL, Narenciye Üreticilerinin ise 14 Milyon TL alacağını ödemeyen, asagari ücretliyi açlığa mahkum eden CTP-BG/DP-UG hükümetinin, Kamudaki Ek Mesai ödenekleri için 80 Milyon TL, 140 civarı müşavir maaşı için de 18 Milyon TL ayırmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Kamu suni bir şekilde şişirilip, büyütülmüştür. Niteliksizleştirilmiştir. Hantal ve verimsiz bir yapı yaratılmıştır. Siyasilerin oy kaygusu güderek kamuda yarattıkları bu statükoyu korumak için ülke kaynaklarını heba etmelerini reddediyoruz” diyen Korkmazhan, “Ek Mesai ödenekleri için 80 Milyon TL ayrılması, kamunun verimsizliğinin ve ülke kaynaklarının nasıl israf edildiğinin en açık göstergesidir” dedi.

Kamu reformu şart

Toplam istihdam  içerisinde kamunun payının yaklaşık yüzde 16 olduğunu ve bütçenin yaklaşık yüzde 80’inin kamudaki personel ve cari harcamalara gittiğini ifade eden Abdullah Korkmazhan, “Bu veriler normal ve kabul edilebilir veriler değildir. Bu veriler üretmeyen bir ekonomi, dış bağımlılığın ve toplumsal yozlaşmanın nedenidir. Kamu odaklı değil üretim odaklı büyüme esas olmalıdır. Bu bağlamda kamunun verimli, etkin ve yurttaşa kaliteli hizmet veren bir yapıya kavuşturulması ve reorganizasyonu şarttır” dedi.

Yolsuzluk, rüşvet ve sömürünün önüne geçilmelidir

Kamu yönetiminde yolsuzluk ve rüşvetin kural halini aldığını, CTP-BG/DPUG hükümetinin sermaye kesimlerine büyük vergi borçlarını bağışlamakla kalmayıp, her türlü kıyağı geçmekten geri durmadığını kaydeden Korkmazhan, yolsuzluk ve rüşvetin kamu yönetimindeki çürümenin en belirgin örnekleri olduğunu kaydetti.

Sendikasız  ucuz işçi cenneti haline gelen Kıbrıs’ın kuzeyinde işçi-memur ayırımı olmaksızın sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkının tüm çalışanlara tanınmasını talep ettiklerini vurgulayan Korkmazhan, ILO sözleşmelerinin tüm işyerlerince uygulanmasının yasal zorunluluk olması gerektiğini kaydetti.