BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, DP-UG ve CTP-BG’de yaşanan milletvekili istifalarının arkasında çıkar ilişkilerinin olduğunu belirterek, istifa eden milletvekillerini vekillikten de istifa etmeye davet etti.

Halktan emanet alınan vekilliklerin alınıp satılan bir metaya dönüştürüldüğünü ve siyasi rant elde etmek için pazarlık unsuru yapıldığının altını çizen Korkmazhan, “Rant ve kişisel çıkar için siyaseti ve siyasi konumunu kullanmak siyasi ahlaksızlıktır” dedi.

“Halkımız bu çıkar şebekelerini iyi tanımalı, bu siyasi ahlaksızlığı iyi tahlil etmeli ve bunlara bir daha itibar etmemelidir” diyen Korkmazhan, Kıbrıs Türk toplumunu siyaseti kirleterek rant kapısına dönüştürenlerden hesap sormaya çağırdı.

Esas olan rejimi yeniden yapılandırmak değil, onu ortadan kaldırmaktır.

“Kıbrıs Türk toplumu sizi istemiyor, size güvenmiyor. Daha fazla ülke siyasetini kirletmeyin” diyen Korkmazhan, mevcut siyasi yapının ve meclisin miadını doldurduğunu, Kıbrıs Türk toplumunun değişim istediğini vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumunun değişim talebinin mevcut yapıyı yeniden yapılandırmak anlamına gelmediğini,  “Eskiler gitsin , sorunlar çözülecek” mantığının halkı birkez daha aldatmaktan öteye gidemeyeceğini ve başarısız olmaya mahkum olduğunu vurgulayan Korkmazhan, “Esas olan, yaşadığımız sorunların ve siyasetteki kirlenmenin temelini oluşturan çarpık ve ayrılıkçı rejimi yeniden yapılandırmak değil, onu ortadan kaldırmak ve demokrasiye, sosyal adalete, kendi kendini yönetmeye ve barışa dayalı yeni bir Kıbrıs’ın temellerini atmaktır” dedi.

Korkmazhan, gerçek değişim ve dönüşüm için mücadele eden BKP’ye destek olmaları için halka çağrıda bulundu.

 

Birleşik Kıbrıs Partisi

Basın Bürosu