Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, TC Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çeliğin “Kapsamlı müzakereler artık bitmiştir. Askıya alınmış ya da dondurulmuş değildir. Tartışacak her şey tartışıldı, bu süreç sona erdi. İşimiz köprü kurmak veya duvar örmek değildir” şeklindeki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ömer Çelik Kıbrıs Türk toplumu adına konuşamaz.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Kıbrıs’ta barış isteyen herkesin görevi, iki taraf arasında köprü kurarak geleceğimizi örmektir”  diyerek, TC Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çeliğin Kıbrıs Türk toplumu adına konuşamayacağını belirtti.

İçinde bulunduğumuz bu kritik aşamada işimiz barış köprüsü kurmak değilse nedir  diye soran BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Hedef en kısa zamanda görüşme sürecini yeniden başlatıp, bir an önce Kıbrıslı Türkleri yok eden statükodan kurtulmaktır” dedi.

Türkiye’deki AK Parti hükümeti Kıbrıs’a rehine muamelesi yapamaz.

Türkiye’deki AK Parti hükümetinin, Kıbrıs’a rehine muamelesi yaptığını, kendi menfaat ve çıkarları için bir şantaj unsuru olarak kullandığını belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Daha ne kadar bu duruma sessiz kalınacaktır” dedi.

Kıbrıs’ın her iki yanındaki çözüm yanlılarının tek vücut olarak hareket etmesinin tek çıkar yol olduğunu vurgulayan BKP Merkez Yürütme Kurulu, “İnsanlarımızın yeni maceralara ihtiyaçları yok” dedi.