Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün başta dar gelirli ve emekçilerin daha da fakirleşmesine neden olan ekonomik krizin bedelini ve faturasını ödeyecek gücü kalmadığını belirterek, son yapılan akaryakıt zammının zaten zor durumda olan dar gelirli insanları açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edeceğini vurguladı.
Türkiyede’ki AKP iktidarının yanlış ekonomik politikalar ve dış politikada izlediği siyaset nedeniyle içine düştüğü ekonomik krizin TL kullanımı ve Ankara’ya olan bağımlılıktan dolayı Kuzey Kıbrıs’a yansımasının çok ağır olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 4’lü kolaisyon hükümetinin sergilediği aciz tutumunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.
“Gelir dağılımında adaletin olmadığı bir yapıda, söz konusu dolaylı vergilerin toplanması olduğu zaman elini dar gelirlinin cebine atmaktan çekinmeyen ve kendi ayrıcalıklarından hiç ödün vermeyen bir koalisyom hükümeti ile karşı karşıyayız” diyen BKP kadın Meclisi sözcüsü Hediye Yiğiter, “ Bu şartlar altında emekçi, asgari ücretli ve dar gelirli kesimlerin daha fazla dayanması mümkün değildir. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak, evlerinin mutfak masrafını, elektirik, su faturalını ödeyemeyecek noktaya gelmiştir” dedi.
Krizi yaratanların faturasını da ödemekle sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, Ankara’ya olan ekonomik ve siyasi bağımlılık devam ettiği sürece Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’de yaşanan her krizden en ağır şekilde etkilenmeye devam edeceğinin altı çizildi.
Yaşanılanların Kıbrıs sorunun erken çözümünün ne kadar elzem olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan BKP Kadın Meclisi, “Bu aşamada erken bir çözümün sağlanması, ve emek ve demokrasi mücadelesinin örgütlenmesinden başka bir çıkar yol yoktur. Bu da barış, demokrasi ve emek güçlerinin ortak hareket etmesi ve en geniş iş ve güç birliğini sağlamasıyla mümkün olur” denildi.