Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, KIB- TEK’te yaşananların 4’lü koalisyon hükümetinin uyum içinde icraat yapamadığının en açık göstergesi olduğunu vurguladı.
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun toplu iş sözleşmesini ilgili bakandan habersiz olarak imzaladı gerekçesi ile görevden alınmasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden İzzet İzcan, “ Esas sorun, KIB-TEK’in geleceği ile ilgili hükümet ile yönetim arasındaki çelişkidir” dedi.
“ BKP, KIB-TEK’in özelleştirilmesine kesinlikle karşıdır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ KIB-TEK özerkleştirilerek, kendi ayakları üzerinde duran, ucuz ve kesintisiz enerji üreten bir kurum haline dönüştürülmelidir” dedi.
“BKP, KIB-TEK’in verimli çalışması için bir reform programına ihtiyaç duyduğuna inanmaktadır”  diyen İzzet İzcan, kuzey Kıbrıs’taki enerji sisteminin, Türkiye’deki sistemle enterconnect olmasının sayısız yararları olacağının ilgili kesimler tarafından değerlendirilmesini istedi.
Başbakan Tufan Erhürman’ın “ 7 ay önce zam yaptık, yeni zamlar kaçınılmazdır” şeklindeki ifadelerinin talihsiz ifadeler olduğunu vurgulayan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Yaptığınız zammın %52 olduğunu neden gizliyorsunuz, siz toplumu haraca bağlayan vergi memuru musunuz? “ diye sordu.
“Kendi atadığı yöneticileri ile uyumlu çalışamayan bir hükümetten hayır gelmez” diyen İzzet İzcan, 4’lü koalisyon hükümetini ülkede yaşanan ekonomik kriz koşullarında halkı düşünerek hareket etmeye çağırdı.