BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun “ Mağusa Limanı’nı özelleştirme çalışmaları başladı “ şeklindeki açıklamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Hükümet edenler utanmalıdır.
Kuzey Kıbrıs’ta hükümet edenlerin böyle açıklamalar karşısında utanmaları gerektiğini belirten İzzet İzcan, “ Dünyanın hiçbir yerinde bir Büyükelçi, yasama ve yürütme organlarının görevlerini üstlenmemiştir “ dedi.
Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tanımıyla, “ Türkiye’nin alt yönetimi “ olarak tanımlanmasının, doğru ve yerinde bir saptama olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Toplumu yok sayan bir Büyükelçi’ye ülkemizde yer yoktur “ dedi.
Ülke kaynaklarını peşkeş çekecekler.
“ AKP iktidarının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta özelleştirme adı altında yaptığı, ülke kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmektir “ diyen İzzet İzcan, KIB-TEK, Ercan Havalimanı, Telefon Dairesi gibi kötü örnekler ortada dururken, yeni özelleştirmelere izin verilemeyeceğini vurguladı.
Yağcı ve yalakacı hükümet ile karşı karşıyayız.
Tarihin en yağcı ve yalakacı hükümeti ile karşı karşıya olduğumuzu dile getiren İzzet İzcan, “ Türkiye’deki AKP iktidarı ve onların buradaki işbirlikçilerine karşı mücadele etmek, tüm yurtseverlerin görevidir “ dedi.