BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, kurulduğu açıklanan UBP-DP-YDP hükümetinden icraat beklemenin, ölüden gözyaşı beklemek olduğunu belirtti. Seçim adı altında yapılan çalışmalar sonucu, bir önceki hükümetin aynisinin kurulduğunu dile getiren İzzet İzcan, halkın deyimiyle “Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi” dedi.
Seçimlerin, demokrasicilik oyununun bir parçası olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Ülkeyi borç batağına sokan, emekçileri ezen, demokrasinin en küçük kırıntılarını bile ortadan kaldıran bu statükocu zihniyet, halkın hangi sorunlarını çözecek?” diye sordu.
“Sizler ancak baskıcı totaliter rejimin kökleşmesine hizmet edersiniz, hangilerinizin bakan olacağı hiç önemli değildir” diyen İzzet İzcan, yaşananların, statükonun ömrünü uzatıp, halkı kandırmaktan ileri gidemeyeceğini vurguladı.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, özgür ve bağımsız Kıbrıs mücadelesi verenlerin önünde duran öncelikli görevin, halkı bilgilendirerek, ortak vatan mücadelesini sürdürerek, uluslararası hukukun parçası olacağımız federal çözüme ulaşmak olduğunu söyledi.