Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin, Bakanlar Kurulu kararlarını Yüksek Mahkemeye taşımasının ardından, UBP-HP hükümetinin, pandemi sürecinde ülkeyi hukuk dışı yönettiğinin ortaya çıktığını vurguladı.

UBP-HP hükümet üyeleri yargılanmalıdır.

“Ben yaparım olur mantığıyla, yasadışı kararnamelerle ülkeyi yönetenler suç işlemişlerdir” diyen İzcan, UBP-HP hükümet üyelerinin yargılanmasını talep etti.

“4 ay sonra Coronavirüsü tehlikeli salgın hastalık ilan eden Tatar-Özersay hükümeti, halkla alay etmektedir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, aldıkları bütün kararları Mahkeme iptal etmesin diye kendileri iptal ederek, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla  aynilerini hayata geçirmeye çalışmaktadırlar” dedi.

“BKP, ülkenin hukuka uygun, bilimsel kararlarlar  temelinde yönetilmesini talep etmektedir” diyen İzcan, süratle gerekli komiteler oluşturulmalı, ek personel takviyesiyle,  eksik araç ve gereçler tamamlanarak, Pandemi Hastanesi inşa edilmelidir”dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan,  BKP’nin, uygun önlemler alınarak ülkenin dışa açılımını desteklediğini, burada gerekli karantina koşullarına herkesin uymasının

şart olduğunu belirterek, bir tek vatandaşın yaşamının tehlikeye atılamayacağını vurguladı.