Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, nüfus ve vatandaşlık konusunda acil önlemler alınmasının şart olduğuna vurgu yaparak, “ Kıbrıs’ın kuzeyinde, eğitim, sağlık ve güvenlik konularında yaşanan sorunların temelinde nüfus politikası yatmaktadır. Nüfus politikası ve vatandaşlık yasası kökten değişmelidir” dedi.

“ Ülkeye giriş çıkışların kontrol altına alınmadığı, kimin neden vatandaş yapıldığının belli olmadığı ve ülkenin nüfusunun belirsiz olduğu koşullarda, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel insan hakkı olan ihtiyaçların planlanması mümkün değildir.” dedi.
CTP, DP, HP ve TDP’den oluşan 4’lü koalisyon hükümetinin birincil görevinin ülkeye giriş çıkışları ve vatandaşlık yasasını yeniden düzenleyerek, nüfusu kontrol altına almak olduğuna vurgulayan  İzcan, “ Dünyanın hiçbir demokratik ülkesi yabancı nüfusun yerli nüfustan fazla olmasına, kendi vatandaşının işsizlik, yoksulluk ve belirsizlik içerisinde  ülkesinden göç etmesine seyirci kalmaz. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan  budur” dedi.

“İnsanımızın güvenliğini sağlamak sizin görevinizdir” diyen İzzet İzcan, hükümeti vatandaşlık yasasını değiştirip acil bir nüfus sayımı yapmaya çağırdı.