Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP koalisyon hükümetinin, elektriğe zam yapmak için, kamuoyu yaratmaya yönelik algı operasyonları yapmakta olduğunu açıkladı.
Elektrik kurumunu bağlı olduğu Ekonomi Bakanı başka, Maliye Bakanı başka, taban tabana zıt açıklamalar yaparak, hükümette kaos yarattıklarını belirten izzet İzcan, “Gerçek olan, Elektrik Kurumunun ekonomik olarak bataklığa saplandığıdır” dedi.
Ülkede korkunç bir ekonomik krizin yaşandığı pandemi koşullarında elektriğe zam yapmanın, küçük esnaf ve emekçilerin iflası, büyük işletmelerin ise kapanması anlamına geldiğini dile getiren İzzet İzcan, bunun kabul edilmez olduğunu vurguladı.
Elektrik Kurumu’nun bu şekilde yoluna devam edemeyeceğini, halkın malı olmaktan çıktığını ve masaya yatırılmasının vaktinin geldiğini belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, kurumun özelleştirilmesine karşı olduğunu, ancak bu şekilde yönetilmesini de onaylamadığını vurguladı.
“Elektrik Kurumu verimli çalıştırılmalı, baştan aşağıya gözden geçirilmeli, ihale adı altında dönen yolsuzluklar son bulmalı, yeni yatırımların önü açılırken, alternatif temiz enerji kaynaklarına yönelinmelidir” diyen İzzet İzcan, günü kurtarmaya çalışıp, faturayı halka çıkarmanın çözüm olamayacağını belirterek, UBP koalisyon hükümetini kararlı ve doğru adımlar atmaya çağırdı.