Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukukun dışında olmasının yeni sorunlar doğurduğunu açıkladı.
AB ve İngiltere’ye seyahat edecek kişilerde, AB onaylı aşı kartı talep edilmesinin bunun bir göstergesi olduğunu belirten İzzet İzcan, özellikle öğrencilerin bundan olumsuz etkileneceğine dikkat çekerek, UBP koalisyon hükümetini, konuyu iki toplumlu sağlık komitesine götürerek çözmeye çağırdı.
Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit kurucu ortağı olduğunu hatırlatan İzzet İzcan, özellikle sağlık ve eğitim gibi insani konularda işbirliği yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Aşı konusu gibi insani bir konuda statü kavgası yapmadan işbirliği yapılmasının, toplumların yaşamını kolaylaştıracağını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kurmayı hedeflediğimiz Federal Birleşik Kıbrıs’ta dünyanın parçası olarak, özgürce yaşamak, tüm Kıbrıslıların en doğal hakkıdır” dedi.