Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin geldiği son aşamayı değerlendirdi.

Toprak, mülkiyet ve güvenlik meselelerinin her iki taraf için de hassas konular olduğunun altını çizen İzcan, New York zirvesinde çoklu konferans kararının çıkmamasının beklenen bir sonuç olduğunu belirtti. “ Toprak, mülkiyet ve güvenlik konuları çözüm sürecinde en çetrefilli başlıklardır. Bunlar aşılmadan,  sorunun çözülmesi mümkün değildir. New York zirvesinin sonucu ne bir hüsran ne de bir zaferdir. Yapılması gereken iki toplumun birbirine karşı zafer kazanmak  için değil, ülkemizin federal bir çatı altında yeniden birleştirilmesini sağlayacak adımların atılması için çalışmaktır. Her iki liderden de beklentimiz sorununun çözümü için samimiyetle uğraşmalarıdır” dedi.

 

Kıbrıslıtürk ve Rumların Kıbrıs’tan başka sığınacak limanları yoktur.

Kıbrıslıtürk ve Rumların Kıbrıs’tan başka sığınacak  limanları, başka bir vatanları olmadığını idrak etmelerinin şart olduğuna vurgu yapan İzcan, “ ülkemizin kalıcı bir şekilde bölünmesini istemiyorsak, ayrılıkçılığa ve 74’ten sonra oluşan statükoya hizmet edecek faaliyetlerden vazgeçilmeli, öncelikli olarak Kıbrıs halkının  çıkarlarını koruyacak bir antlaşmaya ulaşılması için çaba harcanmalıdır” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi olarak ana hedefin ülkeyi çözüme ulaştırarak federal bir çatı altında birleştirmek olduğunu vurguladı.

“Liderlerin öncelikli görevi, Kıbrıslıların çıkarlarını koruyan bir antlaşmaya imza atmaktır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Üslup ve söylemlere azami dikkat göstererek, statükoyu savunan kesimleri cesaretlendirecek, milliyetçilik ve şövenizmi tırmandıracak davranışlardan uzak durulmalıdır” dedi.