Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, 25 Kasım 2020 yılında, dönemin Meclis Başkanına iletilen, ev içi şiddet yasa önerisinin ivedilikle görüşülüp yasallaşması çağrısında bulundu.
Yasa önerisinin medeni haline bakılmaksızın, her türlü şiddeti önlemeye yönelik olduğuna vurgu yapan BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, “Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan ve endişe verici boyutlara ulaşan, ev içi şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için bu yasanın ivedilikle onaylanması şarttır” dedi.
“Ev içi şiddetle mücadelede önemli bir adım olduğuna inandığımız bu yasanın, bir an önce görüşülerek onaylanması talebimizdir” diyen Yiğiter, “Tüm milletvekillerine çağrımız, böylesi önemli ve ivedi bir konuda kararlı davranmalarıdır” dedi.