Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardian’a verdiği demeçte ifade ettiği gerçekler bahane edilerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya karşı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki çözüm karşıtı gerici güçler tarafından sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını kınadı. İzcan,“ Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs’ta federal bir çözüm olmadığı taktirde Kıbrıs Türkü’nü bekleyen tehlikelere işaret ederek doğru bir tespitte bulunmuştur. Çözüm ve barış seçeneğinin karşıtı taksim ve ilhaktır. Ve Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğinin sonu anlamına gelmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın her şeyden önce Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını korumakla yükümlü olduğuna vurgu yapan İzcan, “İlhakın Kıbrıslı Türklerin sonu olacağı yalın ve inkâr edilmez bir gerçekliktir” diyerek,  “ Kınanması gereken bu gerçekliği cesaretle ifade eden Sayın Akıncı değil, hiçbir koşulda Kıbrıs’ta çözüm niyeti taşımayan AKP- MHP diktatörlüğü ve Kuzey Kıbrıs’taki yerli iş birlikçilerinin saldırgan tutumlarıdır.  Hakarete varan söylemlerle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya saldırmayı görev edinmiş kesimlere hakaretlerini aynen iade ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Hatay örneğini vererek, “ Tayfun Sökmen olmayacağım” ifadesinin Kıbrıslı Türkleri bekleyen tehlikeye dikkat çektiğine ve bunun doğru bir örnek olduğuna vurgu yapan İzcan, “ Sayın Akıncı’ya karşı hakaret ve aşağılamalarla bu denli saldırgan bir kampanya yürütülmesinin nedeni seçim sürecinde yıpratılmasını sağlamaktır. Taksimcilerin yapmak istedikleri Cumhurbaşkanı Akıncı’yı devre dışı bırakmaktır” dedi.

Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kıbrıs’ta çözüm ve barışa engel olma amacı taşıyan AKP- MHP diktatörlüğü ve Kuzey Kıbrıs’taki yerli işbirlikçileri ile çözüm yanlıları arasında geçeceğine vurgu yapan İzcan, “ Çözüm karşıtı yerli işbirlikçilere rağmen yurt severlere düşen görev tehlikeler karşısında  tek yumruk olarak hareket etmektir” diyerek, “ Birleşik Kıbrıs Partisi bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de çözüm karşıtı gerici zihniyetlerin karşısında olmaya, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini koruyacak siyasetleri desteklemeye devam edecektir” dedi.