Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan Kıbrıs sorununda gelinen aşamada iyi bir hazırlığa ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Cenevre’de toplanan beşli konferansın ardından yeni bir durgunluk sürecine girildiğini belirten İzzet İzcan,  “Açıkta duran konular Kıbrıs’ta bir bir ele alınıp kapatılmalıdır. Tüm problemli konuları uluslararası zirveye bırakmak yapılacak büyük bir hata olabileceği gibi, sorunun çözümüne de katkı yapmaz” dedi.   

            Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin kendi ulusal çıkarları olduğu ve bunları koruma peşinde bulunduklarını dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Garanti ve Güvenlik konusunda Cenevre’de yaşananlar buna en büyük kanıttır” dedi.

 

Kıbrıs’ın birleşik federal bir çözümden başka alternatifi yoktur.

            “Kıbrıs’ın birleşik federal bir çözümden başka alternatifi yoktur” diyen İzcan iki lider bu konuda oldukça yol almalarına rağmen iş uluslararası konferansa geldiğinde Türkiye ve Yunanistan’ın ayrılıkçı çıkarları ortaya çıkmıştır. Yunanistan konferansın başlamadan ertelenmesini, Türkiye ise garantiler konusunda oldukça katı bir tutum sergileyerek, 80 Milyon Türkiye için Kıbrıs’ta dört özgürlüğü talep ederek işlerin içinden çıkılmaz bir hale dönmesini sağlamıştır” dedi.

          

            Açıkta duran konular Kıbrıs’ta görüşülüp sonuçlandırılmalıdır.

Birleşik Kıbrıs Partisi, gelinen aşamada iki liderin Kıbrıslıların ortak çıkarlarını dikkate alacak bir tavır içerisinde açıkta duran konuların Kıbrıs’ta görüşüp sonuçlandırılması gerektiğine inanmaktadır. Uluslararası konferansta sadece Güvenlik ve Garantiler konusu görüşülmeli ve Garantör güçler kendi sorumlulukları ile baş başa bırakılmalıdır.
BKP son safhaya ulaştığımız bu süreçte eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayacağımız ortak vatana ulaşmamız gerektiğinin önemini bir kez daha vurgulamakta yarar görür.