Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmaları benimsemediklerini belirterek,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı çıktığı yoldan geri dönmeye çağırdı.
“Yapılan,  Atatürk Öğretmen Akademisi’nin, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne peşkeş çekilmesinden başka bir şey değildir” diyen Salih Sonüstün, “Sınavla öğrenci alan, planlı bir şekilde ihtiyaç oranında öğretmen yetiştiren bir kurumu kapatmak veya şekil değiştirerek kapanmaya zorlamak, bu topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir” dedi.

            Yapılanlar Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığına bir saldırıdır.
           “ Atatürk Öğretmen Akademisi’nin eksikleri olabilir, bu eksiklikleri gidermek, standardını yükseltmek, mali imkanlarını artırmak gerekirken, akademiyi elden çıkarmaya çalışmak kabul edilemez” diyen BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Yapılanlar özelleştirmeci liberal politikalara uygun olarak, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığına bir saldırıdır” dedi.
Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Birleşik Kıbrıs Partisi, eğitim sisteminin bulunduğu noktadan geri götürülerek, öğretmen standardının düşürüleceği her türlü düzenlemeye karşı çıkarken, çağdaş demokratik ve laik eğitimi desteklemeye devam edecektir” dedi.