Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve Türkiye’nin Ortadoğu politikaları, bölgede yeni askeri ve ekonomik ittifakların oluşmasına sebep oluyor” diyerek, “Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın enerji konusunda gerçekleştirdikleri zirve bunun en açık göstergesidir” dedi. “Bahse konu ülkeler, enerji, mülteciler, turizm, çevre, kültürel mirasın  korunması, bilgi ve iletişim teknolojisi, tarım ve diyaspare alanlarında üçlü iş birliğinin güçlendirilmesinde antlaşma sağlamışlardır” diyen İzzet İzcan, “Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında varılan mutabakat ile İtalya’nın da enerji ittifakına davet edilmesinde anlaşmış olup çalışmalara başlamaları, bölgedeki enerji stratejisinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ı dışlayarak yeni bir boyut kazandığını ortaya koymaktadır” dedi.
Kıbrıs’ta erken çözüm kaçınılmazdır.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşananların bölge istikrarını tehdit eder boyutlara ulaştığını, Türkiye’deki AKP hükümetinin izlediği maceracı dış politika ve Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün kendi içinde ciddi tehlikeler yarattığını vurgulayarak, Kıbrıs’ta erken çözümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Bölgesel meydan okuma ve şantaj politikaları ile bir yere varılamaz.

“Birleşik Kıbrıs Partisi, bölgesel meydan okuma ve şantaj politikaları ile bir yere varılamayacağına inanmaktadır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, izlenmesi gereken yolun, bölge halklarının çıkarlarını dikkate alarak, yapıcı ve uzlaşmacı siyasetlerle diyalog ve işbirliğinin hayata geçirilmesi ve bir an evvel Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu belirtti.