Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, UBP – HP hükümet programını değerlendirdi.

“Hükümet programının en önemli yanının, federal çözüm modelinin tamamen terk edilip, yerine AB’ne üye iki ayrı devlet politikasının benimsenmiş olmasıdır” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Bu tamamen taksimci bir yaklaşım olup, Kıbrıs Türk toplumunun sonudur” dedi.
Ankara’daki AKP hükümetinin, ray değişikliği adı altında, Kıbrıs’ın kuzeyini rehin tutma ve kendi çıkarlarını koruma peşinde olduğunu vurgulayan BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Kıbrıslı Türk yurtseverlere düşen görev, ülkenin birliği temelinde bir araya gelip ortak vatan mücadelesini sürdürmektir” dedi.

İcazetini TC elçiliğinden alan göstermelik kukla bir koalisyon hükümeti kurulmuştur denen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, “Bugüne kadarki BM kararlarını ret eden, toplumlar arası görüşmeleri bitiren böyle bir karar, Kıbrıs Türk toplumunu felakete sürüklemekten başka bir işe yaramaz” dedi.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya darbe yapma hedefini güden bu politikanın orkestra şefi TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dur ” diyerek, UBP – HP hükümeti ve meclis aracılığı ile halkımızı yeni maceralara sürüklemeye çalışanlar karşısında barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmenin tüm yurtseverlerin öncelikli görevi olduğunu vurguladı.