Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yönetim Kurulu,  Türkiye’deki AKP hükümetinin savaş kararı alarak Suriye sınırları içerisinde askeri operasyon başlatmasının bölge istikrarına hiçbir katkı yapmayacağını vurgulayarak, savaş kararının Türkiye’nin koas içerisine çekilmesine ve yıllarca sürecek bir savaşa neden olacağına işaret etti.

Yaşananlardan bölge ve Türkiye halkları adına büyük kaygı duyduklarını ifade eden BKP Merkez Yürütme Kurulu, bu savaşın haksız bir savaş olduğunu, Türkiye ve bölge haklarına bir faydası olmayacağını ve Orta doğuyu kan gölüne çevireceğini vurguladı.

“ Birleşik Kıbrıs Partisi, böylesi vahim sonuçlar doğuracak  bu savaşı desteklememektedir. AKP hükümeti gündemi değiştirerek, halk içinde kaybettiği desteği şovenizm ve milliyetçiliği  ön plana çıkararak kitle desteğini artırmaya çalışmaktadır” diyen BKP MYK, Yaşananların AKP’nin emperyalist ve Noe Osmanlıcı dış politikasının devamı olduğunu vurguladı.

BKP’nin Türkiye’deki Türk ve Kürt halklarının kardeşçe birlikte, demokrasi, özgürlük ve barış içerisinde yaşamasını desteklediğine vurgu yapan BKP MYK,  AKP’nin de Tüm diktatörlük yönetimlerinde olduğu gibi milliyetçilik ve şovenizmi tırmandırarak iktidarını koruma çabasında olduğuna işaret ederek, “ Yüzlerce Türk ve Kürt genci yaşamını yitirecek, ancak egemen sınıf savaştan nemalanmaya devam edecek ve bu savaştan egemenler karlı çıkacaktır” dedi..

“ BKP MYK  savaş kararına destek veren başta CHP ve diğer siyasal partileri de yaşanacaklardan sorumlu tutar ve kınar. Demokrasi ve barışı savunduğunu belirten siyasal partilerin böylesine haksız ve acımasız bir savaşa destek vermesi kabul edilemez bir tutumdur” diyerek, “ BKP yurdumuz Kıbrıs’ta olmak üzere dünyada bu fetihçi, işgalci zihniyete destek veren kesimleri kınar ve insanlığın geleceğinin barış ve demokraside olduğuna vurgu yapar” dedi.