Birleşik Kıbrıs Partisi Parti Meclisi, Türkiye’de yaşanan darbe girişimi ve bunun sonrasında ülkemizde demokrasiye sahip çıkma adı altında düzenlenmeye çalışılan mitingi  değerlendirdi.
BKP Parti Meclisi, halk iradesine karşı gerçekleştirilen faşist askeri darbelere karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın değimiyle “Geçmişte iyi niyet ile bu yapıya destek verdik, rabbim de milletim de bizi affetsin” dediği bir gurup tarafından gerçekleştirilen darbede, başta AKP ve Tayyip Erdoğan ile Türkiye’yi geçmişte yönetmiş siyasilerin sorumluluk ve payı büyüktür. Türkiye’de ısrarla demokrasi dışına çıkılarak uygulanan baskıcı rejim, bugün Türkiye halklarının içine düştüğü iç savaş ve darbeleri yaratmıştır. Bunlara karşı çıkmak hepimizin görevi olmakla beraber, darbeyi önleyeceğiz adı altında oluşturulmaya çalışılan saray diktatörlüğünü benimsememiz söz konusu olamaz.

BKP’nin Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP’ye “Demokrasiye Destek Mitingi” adı altında destek olması söz konusu olamaz.
   Birleşik Kıbrıs Partisi’nin OHAL ilan ederek meclisi yok sayıp, 62000 kişiyi işten atan, fırsat bu fırsat diyerek darbeyle hiç ilgisi olmayan demokrat, sol, ilerici sanatçıları dahi sokağa atan, Türkiye basını başta olmak üzere üniversite ve yargı sistemini AKP’ye göre dizayn etmeye çalışıp korku imparatorluğu kuran, Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP’ye “Demokrasiye Destek Mitingi” adı altında destek olması söz konusu değildir. Darbelerin panzehiri temel insan haklarına dayalı demokratik, layik hukuk devletidir. Türkiye’de yaşananlarsa bu ilkelere tamamen terstir.

BKP, halkımızı “Demokrasiye Destek Mitingi” adı altında gerçekleştirilecek etkinliğe katılmamaya çağırır.
BKP, halkımızı Kıbrıs’ın kuzeyindeki menfaat ve çıkar guruplarının, statükocu ve şöven çevrelerin,  AKP’ye yağ çekerek çıkar elde etmek için düzenlediği “Demokrasiye Destek Mitingi” adı altında Lefkoşa Saray önünde gerçekleştirilecek olan mitinge katılmamaya çağırır. Partimiz, Türkiye demokratik kamuoyu ve kardeş Türkiye halkları ile her zaman olduğu gibi kardeşçe dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir. BKP, halkların kardeşliği temelinde emek, demokrasi ve özgürlük mücadelelerine sahip çıkacaktır.