Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, BKP’yi temsilen 15 Ekim’de başlayan Avrupa parlamentosu içinde bulunan Avrupa Sol Parti yürütme kurulu toplantısı için Macaristan İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerden üye ve gözlemci statüsündeki  sol felsefeyi benimseyen partilerle Avrupa’nın şu an içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz, işsizlik, ağırlaşan yaşam kalitesi, Avrupa’ya taşınan yabancı yerleşimciler ve onların sosyal kültürel adaptasyonları ve rehabilitasyonunun ana konu olduğu toplantıda, politik olarak  göçmenler ve İslamcı terör örgütlerinin Avrupa’ya taşıdığı terör saldırılarını bahane ederek Avrupa ülkeleri arasında artan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık toplantının bir diğer başlığı olarak görüşüldü.

Toplantı esnasında, Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, bölgemiz ve ülkemizde gelişen son siyasi olayları içeren bir sunum yaptı. Sonüstün, Kıbrıs sorununun kritik bir aşamadan geçtiğini, önemli gelişmeler yaşandığını belirterek uluslararası kamuoyundan Birleşik Federal bir Kıbrıs’a ulaşmak için destek istedi. Emperyalist güçlerin bölgede sürdürdüğü kirli savaşa dikkat çekerek, Kıbrıs’ın bir barış adası olarak, bölgeye barış ve istikrar sağlamasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

 

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün ayrıca Budapeşte Venezüella Büyük Elçiliği tarafından elçilik konutunda Latin Amerika ülkelerinden Venezüella,Cüba, Brezilya ve Paraguay temsilcilerinin ortak toplantısına katıldı.

Küba Komünist Partisi Dış ilişkiler Bürosu Avrupa Bölge şefi Noel Carrillo ile ikili bir görüşme gerçekleştiren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıs’taki son gelişmelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu.