BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Türkiye halkını baskı altına alarak acı, işkence ve ölümlere yol açan faşist darbenin etkileri hala devam ediyor” dedi.
“Kıbrıs’ta KKTC adı altında ilan edilen ayrı devlet, 12 Eylül’ün ürünüdür” diyen İzzet İzcan, BM Güvenlik Konseyi tarafından tanınması yasaklanan ayrılıkçı siyasetin, Kıbrıs Türk toplumunu, dünyadan kopararak, yok oluşa sürüklediğini vurguladı.
“İnsan hakları ihlalleriyle ünlenen bugünkü rejim, Türkiye ve Kıbrıs halklarına acı vermekte, demokrasi ve barış mücadelesini engellemektedir” diyen İzzet İzcan, “12 Eylül darbesiyle zindanlara atılan, işkencelerde yaşamlarını yitiren yurtsever, devrimci kardeşlerimizi saygı ile anıyoruz” dedi.
Bütün halkların kardeş olduğunun asla unutulmaması gerektiğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, dünyadaki tüm faşist darbeleri lanetlediğini vurguladı.