Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin davetlisi olarak, 09-12 Ekim tarihlerinde Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği işbirliği ile Brüksel’de düzenlenecek Politika’da aktif olarak yer alan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kadınlara yönelik bilgilendirme toplantılarına katılıyor.

BKP Kadın Meclisi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre 9 Ekim tarihinde başlayacak toplantılara BKP Kadın Meclisi adına, BKP Kadın Meclisi üyesi Ayten Osman katılacak.

3 günlük ziyaret sırasında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölge Komiteleri ile gerçekleşecek toplantılarda, cinsiyet sorunları, toplumsal cinsiyet algıları, Avrupa Birliği Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Kadınların Politik hayata katılmalarını destekleme politikaları ile ilgili brifing ve tartışmalar yer alacak.

Avrupa Konsey Binası, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Sosyal Ekonomik Komitesi ile Avrupa Bölge Komiteleri ile gerçekleştirilecek toplantılarda, Avrupa Birliği’nin işleyişi, organların yetki ve görevleri ile ilgili bilgilendirme de yapılacak.

Kadın ve çocuk istismarı, insan kaçakçılığı ve Avrupa Birliği’nin insan kaçakçılığını önleme politikaları hakkında da bilgiler verilerek, insan kaçakçılığı ve kadın ve çocuk istismarı ile ilgili istatistikleri üzerinde tartışmalar gerçekleştirilecek.