Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün ,en temel insan hakkı olan vicdani ret hakkını kullanmak istediği gerekçesiyle askeri mahkemede yargılanan ve 20 gün hapse mahkum edilen Halil Karapaşoğlu’na desteğini yineledi. Demokrasi ile yönetilen ve temel insan haklarını kendine rehber edinen hiçbir ülke, insanlık onurunun kabul ettiği ve en temel insan hakkı olan vicdani reddin yargılanması ve hapislikle sonuçlanmasını kabul etmeyeceğine vurgu yapan Sonüstün, “ Bu olsa olsa orta çağ zihniyetinin hüküm sürdüğü ülkelerde kendine zemin bulur” dedi.

“Hükümete geldikleri günden bu yana, kendi seçim manifestolarında ve hükümet programında yer almasına karşın vicdani ret yasasını hazırlamayı ve hayata geçirmeyi adeta bilinçli bir şekilde oyalayan hükümet partileri bu yaşananlardan sorumludur” diyen Sonüstün devamla, “ Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan adli suç vakalarının sorumlularını, çeteleri, voyvodaları, tacizcileri, tecavüzcüleri, yolsuzluk yapanları, ülkeyi talan edenleri ve ülke topraklarını peşkeş çekenleri tutuklayıp yargılamazken, insan öldürmek için eğitilmeyi reddeden bir genci mahkûm etmeyi seçen zihniyeti kınıyor, Halil Karapaşaoğlu ve diğer vicdani reddini açıklayan tüm gençlerimizi de bu barışçıl hareketlerinden ötürü destekliyoruz” dedi.