Başbakan yardımcısı Serdar Denktaş’ın yerel bir gazeteye verdiği mülakatta her zamanki gibi barış ve çözüm karşıtı tutumunu sürdürerek vatandaşlık dağıtmaya devam edeceklerini vurguladığını belirten Sonüstün, “Kıbrıs sorununun çözüm sürecindeki bu kritik aşamada, görüşmeciler ve uluslararası toplumun nüfus oranları üzerinde anlaşmış olmasına rağmen süreci berhava edip, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın elini kolunu bağlamaya dönük bu davranışlar kabul edilemez” dedi.

UBP-DP azınlık hükümetinin yangından mal kaçırır gibi bakanlar kurulu kararı ve İç İşleri Bakanlığı aracılığı ile ayda 500’lere varan miktarda vatandaşlık dağıttığını belirten Salih Sonüstün, “Belli ki kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26500 yeni vatandaşlık talebi,peyder pey yerine getiriliyor” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümde varlık ve kimliğinin korunmasının hayati önem taşıdığını, yaptığı her icraatı mahkemeden dönen UBP-DP azınlık hükümetine hatırlatmakta yarar görür diyen BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, tüm çözüm yanlıları ve uluslararası kamuoyunu konuyu yakından takip etmeye çağırdı