Birleşik Kıbrıs Partisi AKEL ile görüştü. Görüşme pandemi nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleşti. Görüşmeye  BKP’yi temsilen Genel Başkan İzzet İzcan ve Genel Sekreter Salih Sonüstün katılırken, AKEL’i Genel Sekreter Andros Kipriyanu ile Kıbrıs Masası Şefi Tomas Çelebis temsil etti.

            Taraflar Kıbrıs sorununda gelinen aşamayı, Şubat sonu gerçekleşmesi beklenen uluslararası konferansı ve pandemi konusunda gelinen aşamayı değerlendirdiler.

            BKP ve AKEL federal çözüm için birlikte çalışacak.

            BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, BKP ve AKEL iki toplumun yakınlaşması ve Kıbrıs sorununun federal çözüm temelinde çözülmesi için birlikte çalışmaya kararlı olduklarını, BM Genel Sekreterinin uluslararası konferansı en geç Mart başı çağırmasının beklendiğini, konferansın başarısı için tarafların BM parametreleri dışına çıkmaması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

            İki devletli çözüm talebi çok ciddi bir sorundur.

            BKP Genel Başkanı İzzet İzcan devamla, iki devletli çözüm talebinin çok ciddi bir sorun olduğunu, Kıbrıs Türk tarafı ve Nikos Anastasiyadis’in bu konudaki görüşlerinin sıkıntı yarattığı konusunda görüş birliğine vardıklarını belirterek, bunların aşılması için iki taraftaki barış ve federal çözüm yanlısı güçlerin birlikte çalışmasının önemini vurguladılar.

            BM parametreleri ve bugüne kadar varılan mutabakatlara saygılı olun.

            Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları, Maraş, Mağusa Limanı ve Ercan konusunun sorunun çözümünü engelleyici değil, çözüm yönünde katalizör bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan taraflar, tarafları yapıcı davranmaya ve BM parametreleri ile  bugüne kadar varılan mutabakatlara saygılı olmaya çağırdı.