Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, gelinen aşamada Kıbrıs’ta federal bir çözümü hedefleyen, Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğini korumayı ve emekten yana mücadeleyi siyasetin merkezine koyacak geniş tabanlı bir birlikteliğin şart olduğuna vurgu yaptı. Sonsütün devamla, “ Ortak bir çatı altında birlikte mücadele kaçınılmazdır. Tüm yurtsever, barış ve demokrasi güçlerinin ortak bir cephede bir araya gelmesi için zemin vardır. Bu zemin heba edilmemelidir” dedi.

Sonüstün, yeni dönemde ilhak ve Kıbrıs Türkü’nün kültürel, sosyal ve siyasi olarak yok edilme politikalarının artarak Kıbrıslı Türklerin iradesinin gasp edilmeye devam edileceğinin açık olduğunu ifade etti. Sonütün, “ Bu politikaları berhava etmenin yolu birlikte ve güçlü mücadeleden geçer” diyerek, “ Tüm demokrasi, barış ve emek güçlerine çağrımız, bireysel, örgütsel, partisel değil toplumsal çıkarların, barış, demokrasi ve emeğin merkeze konulduğu cephe siyasetinin bir an önce hayata geçmesi için samimiyetle çalışılmasıdır”  dedi.

“ BKP, kurulduğu günden bu yana cephe siyasetinin kaçınılmaz olduğunu ısrarla savunmaktadır” diyen Sonüstün, “ Birleşik Kıbrıs Partisi, en geniş cephenin oluşması için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstüne düşeni yapacaktır. Şimdi birleşme ve birlikte mücadele etme zamanıdır” dedi.