AKEL ve Birleşik Kıbrıs Partisi bugün AKEL Merkez Komitesi bürolarında gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs sorununda yakın zamanda yaşanan olumsuz gelişmeleri ele aldılar.

İki parti müzakerelerin bulunduğu son aşamada ortaya çıkan ve üstelik bunların başarıyla sonuçlanmasına yönelik çabayı da yaralayan durum hakkında yoğun endişelerini dile getirmektedirler. Bugüne kadar gerçekleştirilen ve siyasal sorunumuzun iç yanının istisnasız bütün başlıklarında önemli yakınlaşmalara götüren bu kadar çalışmanın ardından bu çabanın çökmesi gerçekten yazık olacaktır.

AKEL ve BKP, “Enosis” politikasını mahkûm etmekte ve Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğu tarafından kısa bir süre önce alınan ve Kıbrıslı Türklerin eski kâbuslarını yeniden canlandırarak, iki toplumda da iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüyle aynı fikirde olmayan güçler tarafından suistimal edilen kararı yanlış görmektedirler.

İki parti iki toplumun liderlerine müzakere sürecinin devam etmesinin yollarını bulmaları ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için samimi çabalarda bulunmaları çağrısında bulunmaktadırlar. Bu nihai aşamada geriye kalan temel konulara odaklanılmalıdır, çünkü Kıbrıs konferansının başarıyla sonuçlanması için en iyi önkoşullar bu şekilde yaratılacaktır.

Bugün bulunduğumuz noktada Kıbrıs sorununun iç yanlarının çözümünün mümkün olduğuna sarsılmaz bir biçimde inanıyoruz. Güvenlik ve garantiler konusunda da, bir toplumun güvenliğinin sağlanmasının diğer toplumun aleyhine olmamasının sağlanması yönünde ilan edilmiş olan ilkeye pratikte uyulduğu takdirde, Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede ve ilkeler temelinde kapsamlı çözümüne ulaşma hedefi başarılabilir.