Birleşik Kıbrıs Partisi, 15 Temmuz faşist Yunan Cuntası’nın darbesi ve 20 Temmuz Türkiye’nin askeri müdahalesinin Anglo-Amerikan emperyalizminin çıkarları doğrultusunda NATO’nun 1973’te Lizbon toplantısında aldığı kararla planlandığını, müdahalelerin sonuçlarının Kıbrıs ve Kıbrıslılar için acı ve çok yıkıcı olduğunu vurguladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Rüştü  Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, darbe ve askeri müdahale sonucunda Kıbrıs’ın Anglo-Amerikan emperyalizminin denetimi altına sokulduğunu, ülkenin ve halkın iki NATO üyesi ülke  tarafından böldürtüldüğünü belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü önündeki en büyük engelin emperyalizm olduğunu vurguladı.

“ABD ve Britanya bölgedeki çıkarlarını korumak, Kıbrıs’ın bağlantısızlar hareketi ile birlikteliğini engellemek ve NATO denetimi altında tutmak için Yunanistan’da iktidara getirdikleri Cunta’ya Kıbrıs’ta darbe yaptırmış, böylece diğer NATO üyesi Türkiye’nin askeri müdahalede bulunmasının koşullarını tesis etmişlerdir. Askeri müdahalede bulunan Türkiye, bozulan anayasal düzeni yeniden tesis edip çekilmek yerine, Kıbrıs’ı ikiye bölüp kuzey kısmını askeri kontrolü altına geçirip bu günkü statükonun temellerini atmıştır” diyen Salih Rüştü  Sonüstün, 20 Temmuz 1974 sonrası Kıbrıs’ın kuzeyinin neredeyse bir askeri garnizona dönüştürüldüğünü, izlenen ayrılıkçı politikalar ile Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesinin gasp edildiğini ve sistemli nüfus aktarımı ile demografik yapının değiştirildiğini vurguladı.

“Kıbrıslı Türkler 43 yıldır esaret altında yaşamakta ve toplumsal yok oluş tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadr” diyen Sonüstün, faşist Grivas ile EOKA-B’nin başaramadığını AKP ile işbirlikçilerinin başarmak üzere olduklarını ve Kıbrıslı Türkleri yok etmeye çalıştıklarını kaydetti.

“Kıbrıs ve Kıbrıslıların bir daha acılar ve trajediler yaşamasını istemiyoruz” diyen Salih Rüştü  Sonüstün, bölünmüşlüğün ve çözümsüzlüğün BKP için hiçbir zaman bir seçenek olmayacağını vurguladı.

Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne son verecek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yeniden bir arada kardeşçe yaşayacakları federal bir çözüm için mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirten BKP  Genel Sekreteri Salih Rüştü Sonüstün, “Bağımsız, bağlantısız, tek kimlik ve tek vatandaşlığı olan, egemen, toprağı bütün, yabancı asker ve emperyalist üslerden arınmış Federal Kıbrıs esas hedefimiz olmaya devam ediyor” dedi.