Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, 14 Eylül tarihinin Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağının altını çizerek, “ 14 Eylül’de gideceğimiz köyün minareleri belli olacaktır. Görüşme sürecinin hangi safhada olduğu, bundan sonra neler yapılması gerektiği ortaya çıkacaktır. Bu nedenle 14 eylül çözüm süreci için önemli bir tarihtir” dedi.
UBP-DP hükümetinin görüşme masasında temsilci talep etmesi iyi niyetten yoksun bir davranıştır.
UBP- DP hükümetinin ısrarla görüşme masasında hükümetten bir temsilci bulundurmak istemesinin iyi niyetli bir davranış olmadığına vurgu yapan İzcan, “ Hükümetin buradaki amacı görüşme masasını sabote etmekten başka bir şey değildir. Böylesi önemli bir zirve öncesi başbakan ve başbakan yardımcısının Cumhurbaşkanını hedef alıp memleket elden gidiyor diye feryat etmesinin başka bir açıklaması yoktur” dedi.
2004’ten sonra ilk defa görüşme masasında çözüm yönünde ilerlemeler sağlanmış olmasının umut verici olduğunun altını çizen İzcan, “ Birleşik Kıbrıs Partisi olarak bu güne kadar tabu olan garantilerin dahi masada görüşülüyor olması bizde temkinli bir iyimserlik yaratmıştır. Çözüm karşıtlarının çığırtkanlıklarının esas nedeni bu umudu yok etmektir” dedi.
Çözüm dışında alternatif B planı yoktur ve olamaz.
Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğinin korunması yolunun birleşik federal Kıbrıs’ın oluşturulması ve Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ifade eden İzcan, “ Hepimiz bilmeliyiz ki çözüm dışında bir alternatif  B planı yoktur ve olamaz. Bu güne kadar insanımızı farazi seçeneklerle oyalamaya çalışanlar gelecek nesillerin kendi ülkesinde, barış, huzur ve güven içinde yaşama hakkını gasp etmişlerdir” dedi.
İki kesimli federal çözüm, bugünkü statükonun tek alternatifidir.
İki toplumun siyasi eşitliğine dayanan, iki kesimli federal çözümün bugünkü statükonun tek alternatifi olduğuna vurgu yapan İzcan, “ Ayrılıkçılık çığırtkanlığı yapanların esas amacı, kurulu düzenin kendilerine sağladığı menfaat ve çıkarları, toplumun  yok oluşu pahasına devam ettirme çabasından başka bir şey değildir” diyen İzcan, “ Aklı selim davranarak  insanımızın geleceğini garanti altına alacak bir antlaşmanın sağlanması için görüşmeciye yardımcı olmak, görüşme sürecini desteklemek gerekirken,  baltalamaya çalışmanın kendi insanına kötülük yapmaktan başka bir izahı yoktur” dedi.
Birleşik Kıbrıs Partisi olarak misyonlarının geçmiş acıların yaşanmayacağı öncelikle tüm kıbrıslıların hak ve menfaatlerini koruyan federal bir çözüme ulaşılması olduğuna vurgu yapan İzcan, bu nedenle Birleşik Kıbrıs Partisi’nin Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyecek sözde “ B Planlarını” red ettiğinin altını çizdi.