Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada UBP- DP azınlık hükümetinin bir an önce istifa etmesi gerektiğini belirterek, “ UBP- DP azınlık hükümeti yaşanan ekonomik sorunlara çare bulmadığı gibi Kıbrıslı Türkleri iflasın eşiğine getirmiş, yaptığı zamlarla insanımızın alım gücünü iyice zayıflatarak fakirleşmiştir. Bu hükümetten  insanımızı düze çıkaracak icraatlar yapmasını bekleyemeyiz. Bir an önce istifa etmeleri şarttır” dedi.
UBP- DP azınlık hükümetinin, hem iç meselelerde hem de Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğini, sosyal, ekonomik ve siyasi iradesini hiçe sayan icraatlara imza attığını ifade eden BKP Genel Başkanı İzcan, “ UBP- DP azınlık hükümeti kendi insanına düşmanca davranan, insanının iradesini hiçe sayan, kendi zümresel çıkarlarını koruma uğruna ülkesinin kaynaklarını peşkeş çekmeyi, emekçisini açlık sınırında yaşatmayı marifet sayan bir anlayışa sahiptir. Böylesi bir anlayışla ülkenin refaha ulaşmasını  beklemek hayalciliktir” dedi.

Kıbrıs Türk toplumu üzerinden ellerinizi çekiniz.
“ Ben yaparım olur mantığıyla yalnızca kendi temsil ettiği sınıfların  çıkarları üzerinden siyaset yapan hükümet ortaklarına çağrımız, Kıbrıs Türk toplumunun üzerinden ellerini çekmeleri ve Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını koruyacak bir yapının oluşmasının önünü açmalarıdır” diyen İzcan,  Kıbrıs Türk toplumunun parlamentoda bulunan siyasi partilere artık güven ve inancının kalmadığını vurguladı.

Halkımıza çağrımız bu ceberut yapıya itibar etmemeleridir.
UBP- DP azınlık hükümetinin kendinden önceki hükümetler gibi Ankara’nın dayattığı siyasi ve ekonomik politikaları uygulayarak Kıbrıslı Türkleri yok oluşa mahkum ettiğini ifade eden İzcan, “ Bitip tükenme noktasına gelmiş insanımıza çağrımız artık bu ceberut yapıya ve onun temsilcilerine itibar etmemeleridir. Birleşik Kıbrıs Partisi’ne ve onun kadrolarına destek vererek sistemin kökten dönüşmesinin yolunu açmalarıdır” dedi.