Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ülkelerinin karşılıklı vize uygulamasını kaldırmasının, bu uygulamaya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de dahil edilmesinin ülkeler arası ilişkilerin bir gereği olduğuna vurgu yaparak, “ Yapılan antlaşma AB ülkeleri ve Türkiye hükümeti arasındaki bir antlaşmadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bu antlaşmanın dışında bırakıyorum deme şansı yoktur. Dememiştir. Bu duruma milliyetçi söylemlerle yaklaşmak ve karşı çıkmak siyasi mantığa terstir” dedi.
Kıbrıslıtürkler’in maruz kaldığı tecrit ve ambargoların kaldırılarak dünya ile bütünleşmesi sağlanmalıdır.
Bundan sonraki adımın yeni başlıkların açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti limanlarının Kıbrıs Cumhuriyetine açılması olacağını ifade eden İzcan, “ Bizim Türkiye’ye Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirme, limanlarını açma, vize uygulamasını kaldırma deme lüksümüz yoktur. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmenin bize herhangi bir zararı da yoktur. Önemli olanın bu gelişmelerin Kıbrıs sorunun çözüm sürecine olumlu yansımasıdır.   Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı tecrit ve ambargoların kaldırılarak dünya ile bütünleşmemizdir”dedi.
            Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme ve gelişmelerin aktif tarafı olmalıdır.
Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunu etkileyecek pazarlık ve gelişmelerde taraf olmasını sağlamanın, bunu talep etmenin şart olduğuna dikkat çeken İzcan, “ Sürece dahil olmayı talep etmek yerine ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkılması doğru bir hareket değildir. Kıbrıs Türk tarafı sürecin bir parçası olmalı ve bizi ilgilendiren konularda süreci etkilemelidir. Görüşme masasında Kıbrıs Türk tarafı olarak taleplerimiz açık ve net bir şekilde ortaya konmalıdır. Kıbrıslı Türklerin bir pazarlık kozu olarak kullanılmasına izin verilmemelidir. Birleşik Kıbrıs Partisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan görüşme masasında Kıbrıslıtürklerin maruz kaldığı tecridin son bulması ve erken bir çözüme ulaşılması için kararlı adımlar atmasını beklemektedir”dedi.