Birleşik Kıbrıs Partisi Örgüt Sekreteri Salih Efendi yaptığı yazılı açıklamada, CTP-BG/UBP hükümetinin uyguladığı tarım ve hayvancılık politikasının üretici ve çiftçiyi yok etmek üzerine kurulduğunu belirterek, ülkede üretimin tüm sektörlerinin durma noktasına getirildiğini kaydetti.

CTP-BG/UBP hükümetinin üreticilerin alacaklarını ödemediğini, bu nedenle üreticilerin çek yasakları, davalar ve ekonomik bunalım ile boğuştuğunu kaydeden Efendi, “Tüm bunlar yetmezmiş gibi litresi 2.86 TL olan Mazot’un ithalatını durduran hükümet, üreticiyi litresi 3.16 TL olan euro dizel ile üretim yapmaya zorlamaktadır. Bu karar kesinlikle kabul edilemezdir. Üreticiye ve üretime destek olmak yerine köstek olmaktadırlar” dedi.

Türkiye-Rusya krizi üreticimizi de etkiledi.

Ülkede üretilen narenciyenin büyük bölümünün, Türkiyeli tüccarlar aracılığı ile Rusya’ya ihraç edildiğini, ancak Türkiye ve Rusya arasında yaşanan kriz sonucunda bu ihracatın durduğunu kaydeden Efendi, “Türkiyeli tüccarlar daha önce alacaklarını taahüt ettikleri ürünlerinin bedelini ödemedikleri gibi, üreticilerimize kestikleri çekleri de geri talep ediyorlar. Ürünler üreticinin elinde kalacaktır. CTP-BG/UBP hükümeti  bu kriz karşısında hiçbir önlem almadığı gibi  üreticiler kaderleri ile başbaşa bırakılmıştır” dedi.

Tarım ve üretim alanında önlemler derhal hayata geçirilmelidir.  

Birleşik Kıbrıs Partisi, üreticilerin alacaklarının biran önce ödenmesini, mazot ithalatının durdurulması sonucu ortaya çıkan zararın üreticiye ödenmesini ve Türkiye-Rusya arasındaki kriz sonucu zarar eden üreticilerin tazmin edilmesini talep ettiğini vurgulayan Salih Efendi, “Süratle yeni pazarlar tesbit edilmeli ve ihracatın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Kooperatifçilik desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Üreticiye düşük faizli krediler, uygun ödeme koşulları ile tohum, gübre ve zirai ilaç sağlanarak üreticilerin borçları yeniden yapılandırılmalıdır” dedi.